Pravila Hatch! mobilne aplikacije i Hatch! web aplikacije

 

Opće odredbe


 

1.1.            Ovim odredbama utvrđuju se pravila Hatch! mobilne aplikacije i Hatch! web aplikacije, prava i obveze članova te prava i obveze društva LOGIN d.o.o.


1.2.            Preuzimanjem aplikacije na svoj mobilni uređaj i potvrdom ovih pravila, član potvrđuje da ih je u cijelosti pročitao, razumio te da ih prihvaća i obvezuje se u cijelosti koristiti aplikaciju u skladu s njima.Značenje pojedinih pojmova2.1.        "Login" je LOGIN društvo s ograničenom odgovornošću za informatičku djelatnost iz Rijeke, Mihačeva draga bb, OIB: 38862460256, kao jedini i isključivi vlasnik Aplikacije.


2.2.        "Aplikacija" je Hatch! mobilna aplikacija ili Hatch! web aplikacija čija je svrha upravljanje, razmjena i preuzimanje sadržaja, komunikacija, prikupljanje informacija, sakupljanje bodova za Hatch! program, sudjelovanje u nagradnim igrama te povezivanje različitih skupina Članova putem Hatch! mobilne aplikacije, kao i povezivanje Članova  i Partnera.


2.3.        "Hatch! program" je program vjernosti koji Članovima omogućuje da kupnjom proizvoda ili korištenjem usluga Partnera ostvaruju određene pogodnosti.


2.4.        "Član" je fizička osoba starija od 18 godina koja je pristupila Aplikaciji na način da je u cijelosti preuzela Aplikaciju na svoj mobilni uređaj ili istoj pristupila putem weba i prihvatila ova pravila te pristala na korištenje Aplikacije u skladu s njima.


2.5.        "Partneri" su poslovni partneri Logina čiji je potpuni i ažurirani popis dostupan na internetskoj adresi www.hatch.hr.


2.6.        "Sadržaj" predstavlja sve informacije o korisničkim prijavama na lokacije, podatke, fotografije, ilustracije, komentare, tekstove, web stranice, linkove i informacije koje su stvorili, distribuirali, objavili ili na bilo koji drugi način učinili dostupnima Članovi, Partneri ili Login.


2.7.        "Egg"/"Bod" je bod Hatch! programa koji se može iskoristiti kao popust pri budućoj kupnji.


2.8.        "Grupna kartica" je kartica koja se odnosi na sustav u koji se povezuju maksimalno četiri kupca radi zajedničkog sakupljanja i korištenja Eggova/Bodova.Korištenje Aplikacije3.1.        Članovi imaju pravo korištenja Aplikacije isključivo u osobne svrhe. Korištenje Aplikacije dopušteno je samo osobama starijim od 18 godina, a Partner i Login ne odgovaraju za bilo kakvu štetu ili posljedice koje bi mogle nastati neovlaštenom uporabom Aplikacije od strane maloljetne osobe.


3.2.        Članstvo u Programu stječe se prihvaćanjem uvjeta iz ovih Pravila. Eggovi/Bodovi se mogu početi prikupljati preuzimanjem Hatch! mobilne aplikacije na mobilni uređaj ili nakon primitka zatražene Hatch! plastične kartice ili Partner brendirane plastične kartice.


3.3.        Prilikom korištenja Aplikacije, izričito je zabranjeno lažno predstavljanje, pristupanje Aplikaciji preko mobilnog uređaja koji je u vlasništvu treće osobe, korištenje, distribuiranje ili prenošenje vulgarnog, uznemirujućeg, pornografskog, zavaravajućeg i uvredljivog sadržaja kao i sadržaja koji potiče diskriminaciju ili nasilje, iznošenje neistinitih i netočnih informacija, mijenjanje izvornog koda, prenošenje virusa, sve vrste oglašavanja bilo da se radi o neovlaštenom oglašavanju ili o oglašavanju koje je u suprotnosti s interesima Logina ili Partnera Logina, zlouporaba svih prava i oblika intelektualnog vlasništva te korištenje Aplikacije na način koji bi bio suprotan prisilnim propisima Republike Hrvatske ili ovim pravilima.Način prikupljanja i trošenja Eggova/Bodova4.1.        Eggovi/Bodovi se prikupljaju prilikom kupnje kod Partnera na način da se skenira QR kod prodajnog mjesta mobilnim uređajem, ručnim unosom identifikacijskog broja Člana u POS  aplikaciju Hatch! ili skeniranjem Hatch! plastične kartice, odnosno u sustavu uvedene Partner brendirane plastične kartice na blagajni Partnera.


4.2.        Minimalni iznos i razdoblje potrošnje za koje se kod pojedinog Partnera dobivaju Eggovi/Bodovi detaljnije je opisan na internetskoj adresi www.hatch.hr gdje je dostupan uz prethodnu prijavu putem korisničkog profila.


4.3.        Eggovi/Bodovi ostvareni kod Partnera zbrajaju se odmah po kupovini. U trenutku kupnje za   svakog se Člana provjerava iznos prikupljenih, a neiskorištenih Eggova/Bodova radi utvrđivanja popusta na kupnju. Članovi mogu iskoristiti prikupljene Eggove/Bodove u vrijednosti od 1 kn popusta po Eggu/Bodu.


4.4.        Pravo na popust na temelju prikupljenih Eggova/Bodova ostvaruje se direktno na blagajni Partnera. Vrijednost kupovine ne može biti manja od iznosa ostvarenog popusta. Prikupljeni Eggovi/Bodovi ne mogu se zamijeniti za gotovinu.


4.5.      Eggove/Bodove stečene kod jednog Partnera, Član Hatch! programa ima pravo koristiti isključivo u poslovnicama Partnera kod kojeg su Eggovi/Bodovi stečeni, a radi ostvarivanja prava na popust.   Neiskorišteni Eggovi/Bodovi ne propadaju, već se mogu iskoristiti pri budućim kupnjama.


4.6.        Uvid u prikupljene Eggove/Bodove moguće je izvršiti putem mobilne aplikacije "Hatch!" ili putem internetske adrese www.hatch.hr pod rubrikom "Moj Hatch!” ili alternativno na linku na stranicama Hatch! Partnera.Dodatne pogodnosti5.1.             Članstvom u Programu stječe se pravo na ostvarivanje dodatnih pogodnosti u vidu kupona, sudjelovanja u marketinškim kampanjama koje organiziraju Partneri Logina i dodatnih popusta.Prava i obveze Članova i Logina6.1.             Član je isključivo odgovoran za sve sadržaje koje je kreirao i prenio putem Aplikacije te je u cijelosti upoznat kako se sva komunikacija Člana preko Aplikacije ne smatra povjerljivom.


6.2.             Član prihvaća u cijelosti korištenje i pristup Aplikaciji na vlastitu odgovornost te Login i/ili Partner nije odgovoran za bilo kakvu povredu prava privatnosti ili osobnosti Člana.


6.3.             Član snosi isključivu odgovornost za ispravno funkcioniranje sve opreme koja mu je nužna za pristup Aplikaciji kao i odgovornost za sve možebitne troškove koji mu nastanu korištenjem i pristupom Aplikaciji.


6.4.             Član prihvaća mogućnost povremenog preuzimanja i instaliranja, nadogradnje, ažuriranja i dodatnih značajki čija je svrha unapređenje i daljnji razvoj Aplikacije.


6.5.             Login može u bilo kojem trenutku onemogućiti ili ograničiti Članu pristup i/ili korištenje Aplikacije kao i odbiti prijavu Člana za korištenje usluga Aplikacije te u tom slučaju nije odgovoran za štetu i gubitak informacija koje su vezane uz Članov pristup Aplikaciji.


6.6.             Login može u bilo kojem trenutku, po vlastitoj procjeni, bez ikakvog prethodnog upozorenja, ukloniti bilo koji sadržaj Člana te s iste osnove ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati Članu gubitkom istog sadržaja.


6.7.             Login ne odgovara za štetu koja bi nastala Članovima kao posljedica prekida pristupa Aplikaciji, privremene nedostupnosti Aplikacije bilo uslijed tehničkih poteškoća ili uslijed više sile, kao i uklanjanja usluga, materijala, informacija ili Aplikacije u cijelosti.


6.8.             Login ne odgovara za štetu koja bi mogla nastati Članovima uslijed netočnih, nedostatnih ili na bilo koji način neprikladnih sadržaja postavljenih od strane drugih Članova ili Partnera.


6.9.             Login neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja nastane Članu na sadržaju ili programskoj podršci koji je preuzeo putem Aplikacije.


6.10.         Login ne snosi bilo kakvu vrstu odgovornosti za dijeljenje, uporabu ili distribuiranje različitih sadržaja među samim Članovima.


6.11.         Login ne snosi odgovornost za proizvode i/ili usluge i/ili prava koja Partneri omoguće Članovima u sklopu Hatch! programa.


6.12.         Login ne odgovara za nastalu štetu ako Član drugoj osobi učini dostupnim mobilni uređaj s instaliranom mobilnom Aplikacijom.


6.13.         Login zadržava pravo da u bilo kojem trenutku jednostrano izmijeni sadržaj, izgled ili da prenese vlasništvo nad Aplikacijom u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave Članu te ujedno zadržava pravo da sva prava iz ugovornog odnosa prenese na treću osobu.Grupna kartica7.1.         Svaki Član Hatch! programa može uz svoj mobilni uređaj na kojem je instalirana Hatch! mobilna aplikacija vezati dodatne mobilne uređaje. Pridruženi mobilni uređaji čine Grupnu karticu. U pogledu ostvarivanja iznosa i trajanja potrošnje potrebne za prikupljanje Eggova/Bodova, pridruženi mobilni uređaji se tretiraju kao jedinstveni. Eggovi/Bodovi se mogu trošiti putem bilo koje od pridruženih  mobilnih uređaja.


7.2.          Mobilni uređaji se mogu povezati u Grupnu karticu sukladno uputama na Hatch! mobilnoj aplikaciji ili na internetskoj adresi www.hatch.hr.


7.3.          Funkcionalnost Grupne kartice može koristiti i Član koji je korisnik plastične kartice, ali isključivo ako preuzme aplikaciju, otvori korisnički profil za rad sa mobilnom aplikacijom i veže na njega broj postojeće plastične kartice.


7.4.          Pridruženi Član može istupiti iz Grupne kartice na način da provede postupak istupanja putem Hatch! mobilne aplikacije. Član može samostalno istupiti iz grupe ili nositelj osnovnog mobilnog uređaja može isključiti bilo kojeg Člana iz Grupne kartice primjenom posebnih procedura na Hatch! mobilnoj aplikaciji. Prikupljeni Eggovi/Bodovi ostaju preostalim Članovima Grupne kartice. U slučaju da svi Članovi samostalno istupe, ili ih isključi nositelj osnovnog mobilnog uređaja, prikupljeni Eggovi/Bodovi ostaju na isključivo raspolaganje nositelju osnovnog mobilnog uređaja.


7.5.          Nakon istupanja Člana iz Grupne kartice nije moguće pristupiti drugom takvom sustavu prije proteka roka od 6 mjeseci.


7.6.          Istupanjem nositelja osnovnog mobilnog uređaja iz grupe, ona prestaje postojati, a prikupljeni Eggovi/Bodovi se ne prenose na preostale članove.Intelektualno vlasništvo8.1.          Vizualni identitet Aplikacije kao i sadržaj Aplikacije zaštićeni su u skladu sa Zakonom o žigu te Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima te je izričito zabranjeno kopirati, mijenjati, objavljivati, prisvajati, izvoditi, umnožavati, prilagođavati, modificirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj i vizualni identitet Aplikacije osim kada je to dopušteno u skladu s ovim pravilima  ili je rezultat prethodnog odobrenja Logina.


8.2.          U slučaju povrede prava intelektualnog vlasništva ili autorskog prava kao i protuzakonitog iskorištavanja bilo kojeg aspekta ili sadržaja Aplikacije, Login zadržava pravo potraživati cjelokupni iznos nastale štete te pokrenuti odgovarajuće sudske postupke pred nadležnim sudovima.


8.3.          Član jamči da je jedini i isključivi nositelj prava nad svim sadržajima koje prenosi putem Aplikacije.Prestanak korištenja Aplikacije9.1.         Član ima pravo u bilo kojem trenutku ukloniti Aplikaciju sa svog mobilnog uređaja u kojem slučaju će Login poduzeti sve mjere da se iz Aplikacije ukloni sav sadržaj Člana, ali isključuje bilo kakvu odgovornost za štetu koja bi mogla nastati Članu uslijed sadržaja koji je prije uklanjanja podijeljen, distribuiran i stavljen na raspolaganje ili preuzet od strane drugih Članova, a na koje Login ne može utjecati.Prestanak članstva10.1.         Korisnik Hatch! mobilne aplikacije može otkazati svoje članstvo:

-          kroz postavke korisničkog profila odnosno opciju deaktivacije/brisanja korisničkog profila

-          putem Hatch! web aplikacije kroz postavke korisničkog profila odnosno opciju deaktivacije/brisanja korisničkog profila.


10.2.     U slučaju izlaska Partnera iz Hatch! programa, Partner se obavezuje obavijestiti Članove o planiranom izlasku najkasnije 30 dana prije datuma izlaska iz programa te im u tom razdoblju omogućiti korištenje nagradnih Eggova/bodova i kupona stečenih zaključno do datuma izlaska Partnera iz Hatch! programa.


10.3.         Obavijest o izlasku Partner će dostaviti Članovima objavom putem internet adrese www.hatch.hr, Hatch! mobilne aplikacije i Hatch! web aplikacije, elektroničke pošte, telefona te druge načine kroz usluge dostupne u Hatch! programu, uključujući tekstualne poruke i push notifikacije.Nadležnost i mjerodavno pravo11.1.         Stranke će sve možebitne sporove nastojati prethodno riješiti sporazumno odnosno mirnim putem. U slučaju spora između Člana i Logina, stranke su suglasne da je nadležan stvarno nadležan sud sa sjedištem u Rijeci, a mjerodavno je hrvatsko pravo.Završne odredbe12.1.         Login zadržava pravo da u bilo koje vrijeme izmijeni ili dopuni ova pravila o čemu će obavijestiti Članove objavom putem Aplikacije te neće biti odgovoran za bilo kakve posljedice proizašle iz takvih promjena.


12.2.         Ova Pravila primjenjuju se od 17.05.2018. i ista su na snazi do izdavanja novih Pravila ili izmjene i dopune postojećih.